مهدی میرزایی

مهدی میرزایی

عضو تیم میراث هنر

درباره استاد:
طراح و مجری کلیه سبک های گچبری فرنگی گل و بوته  

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

gachbori.mirzaei

شماره تماس

09173030966

تلگرام

@mehdimirzaei55

آدرس

ماموریت و بیوگرافی

طراح و مجری کلیه سبک های گچبری فرنگی گل و بوته